Miko Peled Seattle. Oct. 1, 2012

2 responses to “Miko Peled Seattle. Oct. 1, 2012”

  1. [...] [...]

  2. [...] to, kad toleruoja žydų žvėriškumus Palestinoje. Ne kažkokie ten antisemitai, dabar jau net patys žydai nebegali tylėt žiūrėdami į prie jų valstybės vairo sėdinčių psichopatų [...]